ošetřovatelství 254 View Records nursing 126 View Records ošetřovatelská péče 122 View Records terapie 114 View Records nursing care 79 View Records diagnóza 51 View Records therapy 49 View Records zdravotní sestry 49 View Records farmakoterapie 47 View Records metody 41 View Records paliativní péče 40 View Records porodnictví 36 View Records gynekologie a porodnictví 35 View Records první pomoc 35 View Records urgentní medicína 35 View Records vnitřní lékařství 33 View Records geriatrie 32 View Records interpersonální komunikace 32 View Records lékařství 32 View Records diagnostika (lékařství) 31 View Records oborová terminologie 31 View Records akutní stavy 30 View Records chirurgie 30 View Records interpersonal communication 30 View Records lékařská etika 30 View Records lékařská psychologie 30 View Records nurses 30 View Records psychologické aspekty 29 View Records psychologie 29 View Records pacienti 28 View Records gynekologie 27 View Records kvalita života 27 View Records medical diagnostics 27 View Records palliative care 27 View Records rehabilitační a fyzikální medicína 27 View Records urgentní lékařství 27 View Records acute states 26 View Records lékař a pacient 26 View Records diferenciální diagnostika 25 View Records older people 25 View Records onkologie 25 View Records senioři 25 View Records sociologie 25 View Records terminology (professional) 25 View Records first aid 24 View Records klasifikace 24 View Records klinické lékařství 24 View Records medical psychology 24 View Records pediatrie 24 View Records pharmacotherapy 24 View Records physician and patient 24 View Records psychoterapie 24 View Records rehabilitace 24 View Records differential diagnostics 23 View Records dějiny 23 View Records emergency medicine 23 View Records epidemiologie 23 View Records medicine 23 View Records perioperační péče 23 View Records psychiatrie 23 View Records psychological aspects 23 View Records veřejné zdravotnictví 23 View Records kardiologie 22 View Records medical ethics 22 View Records prevence onemocnění 22 View Records těhotenství 22 View Records angličtina 21 View Records léčebná rehabilitace 21 View Records neurologie 21 View Records obstetrics 21 View Records fyziologie 20 View Records perioperative care 20 View Records prevention of diseases 20 View Records zdravotnictví 20 View Records ortopedie 19 View Records patients 19 View Records prevence a kontrola 19 View Records psychologie, klinická psychologie 19 View Records health service 18 View Records intenzivní péče 18 View Records management 18 View Records nádory 18 View Records porod 18 View Records sociální práce 18 View Records stárnutí 18 View Records therapeutic rehabilitation 18 View Records diabetes mellitus 17 View Records náhlé příhody 17 View Records patologie 17 View Records péče o pacienty v kritickém stavu 17 View Records traumatologie 17 View Records urgentní zdravotnické služby 17 View Records English language 16 View Records anatomie člověka 16 View Records communication skills 16 View Records diferenciální diagnóza 16 View Records dějiny lékařství 16 View Records etika 16 View Records geriatrics 16 View Records intensive care nursing 16 View Records